O NEIRA

Nace na Serra do Portelo (A Fontaneira, Baleira-Lugo) a 940 m de altitude. Desemboca no Miño na confluencia de Portomarín, O Páramo e Guntín, despois de 54,5 km.

Afluentes: Tórdea e Sarria.

Especies: Troita, Anguía, Boga, Cacho e Espiñento. Sarria e Samos son puntos referenciales no Camiño de Santiago, o Mosteiro de Samos, a ponte medieval de Covas, os Castros e Aras de Baralla e Triacastela que é a zona de máis “movida” de Galicia.

Vran en Galiza

libros
A CORDA DA SANTA COMPAÑA
INSTITUTO GALEGO DE ESTADISTICA