http://aldeasgallegas.com/tor/TOR.htm  Algo máis reportaxe de J.R. Casanova

DSCF0085
   

   

MOI PRONTO ALGO MAIS DE HISTORIA

ESCRITA E ORAL

   

 

Na comarca da terra de Lemos xa citou Plinio, Strabón Ptolomeo e Pomponio Mela aos seus habitantes Lemavos que tiveron como centro de capitalidad o Castro Dactonio establecido no alto do monte de San Vicente "castro vello".

Propia do idioma celta o nome de Lemavos significaba suelo fértil e húmido. Parece ser que os bós xinetes da zona formaron parte da cabaleria romana .

Pertencente Tor a terras de Lemos, terras dos Lemavos,  unha das casas máis famosas da hidalgueria galega situase neste lugar.

Torbeo, colle segundo a lenda o seu nome de TOR, xa que dende as propiedades dos Garza podíase ver Tor.

CONTINUARA......

Vran en Galiza

libros
A CORDA DA SANTA COMPAÑA
INSTITUTO GALEGO DE ESTADISTICA