LUGARES DO SUR DE LUGO

SAN XIAO DE VEIGA

No concello da Pobra do Brollón atopamos á parroquia de San Xiao de Veiga  que xunto coa de Ferreiros son as únicas que contan con edificios de orixe románico.

A igrexa parroquial pertence á segunda metade do século XII, a excepción da sancristía que está adosada ao alzado sur da nave.  A súa teitume de madeira a dúas augas,  muros de mapostería de lousa, esquináis de granito e curberta de lousa.

 [gallery title="" width="IMAGE_THUMB_WIDTH" height="IMAGE_THUMB_HEIGHT" columns="3"]


[gallery_item title="Lateral da Igrexa" src="/images/fotosaldeas/Veiga/igrexa.JPG" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]


[gallery_item title="Lateral da igrexa2" src="/images/fotosaldeas/Veiga/romanica.JPG" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]


[gallery_item title="Vista exterior procesión e iglesia 2018" src="/images/fotosaldeas/Veiga/igrexa/igresia.JPG" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]
[/gallery] 

[gallery title="" width="IMAGE_THUMB_WIDTH" height="IMAGE_THUMB_HEIGHT" columns="2"]

[gallery_item title="Patrimonio de la iglesia Parroquial" src="/images/sancr.JPG" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]


[gallery_item title="Arcos de Medio Punto y Altar mayor" src="/images/fotosaldeas/Veiga/igrexa/arcrigth.JPG" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]


[/gallery] 

 

"A porta principal está adornada cun arco abocinado de tres arquivoltas e arista con tímpano liso sobre mochetas sen decoración. Ten un arco triunfal de medio punto e arista viva con columnas nunha orde e capitéis decorados con motivos vexetáis. Tres treitos na cabeceira exterior cunha ventá na central, de medio punto, arquivolta en arista e columnas acodadas. Canecillos baixo o aleiro."

[gallery title="" width="IMAGE_THUMB_WIDTH" height="IMAGE_THUMB_HEIGHT" columns="2"]

[gallery_item title="puerta principal" src="/images/fotosaldeas/Veiga/porta.JPG" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]


[gallery_item title="ventana central, de medio punto" src="/images/fotosaldeas/Veiga/venta.JPG" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]


[/gallery] 

Esta parroquia no ano 2015  contaba con 29 habitantes agrupados nas entidades do Campo, Centeais, Cortiñas, Picais, A Ponte, Outeiro e Vales.

Quedan vestixios dos seu castro, un foxo e a muralla, na estrada de Cruz do Incio á  esquerda, no cruze de Piño.

FESTAS Na honra ó Corpus Cristi o na honra ao patrón San Xiao. Segundo a tradición o santo sae en procesión ata crúzalo río e a Santa misa celebráse ese día ao aire libre.

[gallery title="" width="IMAGE_THUMB_WIDTH" height="IMAGE_THUMB_HEIGHT" columns="2"]


[gallery_item title="campanas de Veiga" src="/images/fotosaldeas/Veiga/igrexa/campanas.JPG" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]
[gallery_item title="Procesión 2018, cruzando a ponte" src="/images/fotosaldeas/Veiga/igrexa/procesion.JPG" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[/gallery] 

 

[gallery title="" width="IMAGE_THUMB_WIDTH" height="IMAGE_THUMB_HEIGHT" columns="2"]


[gallery_item title="Sillas Tradicionales de la parroquia" src="/images/fotosaldeas/Veiga/igrexa/sillas.JPG" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]
[gallery_item title="Esculturas santos parroquia" src="/images/fotosaldeas/Veiga/igrexa/santos.JPG" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

 


[/gallery] 

[gallery title="" width="IMAGE_THUMB_WIDTH" height="IMAGE_THUMB_HEIGHT" columns="4"]
[gallery_item title="pia bautismal" src="/images/fotosaldeas/Veiga/igrexa/pia.JPG" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]
[gallery_item title="Detalle ventana" src="/images/fotosaldeas/Veiga/igrexa/fiestra.JPG" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[gallery_item title="" src="/images/fotosaldeas/Veiga/igrexa/campana.JPG" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[gallery_item title="retablo en la sancristía hecho de limonas" src="/images/fotosaldeas/Veiga/igrexa/limonas.jpg" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]


[/gallery] 

[gallery title="" width="IMAGE_THUMB_WIDTH" height="IMAGE_THUMB_HEIGHT" columns="2"]


[gallery_item title="Párroco D. Manuel e Santos na misa ao aire libre 2018" src="/images/fotosaldeas/Veiga/igrexa/santosaoutora.JPG" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item][gallery_item title="Coro na misa da festa" src="/images/fotosaldeas/Veiga/igrexa/coro.JPG" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

 


[/gallery] 

GRANXA ROBLES

Foi propiedade de Gil Robles  e D. Antonio Robles (antiguo Comisario de Abastecemento e Transportes), que era  curmán, vendeuna ao Estado no ano 1949 formando parte do servicio de mellora do gando vacún e prados do Plan Agrícola Galego. Foron introducidas outras razas como a South Devon. No ano 1952 realizouse a primeira importación dun macho e dúas femias dando bós resultados.

 

[gallery title="" width="IMAGE_THUMB_WIDTH" height="IMAGE_THUMB_HEIGHT" columns="2"]


[gallery_item title="Detalle Granxa Robles" src="/images/fotosaldeas/Veiga/granxa.JPG" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[gallery_item title="Forno do Pan" src="/images/fotosaldeas/Veiga/forno.jpg" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[/gallery] 

 

MUIÑOS

Din que foi en Veiga onde  apareceu o Muiño de Man.

Tres dos muiños do río Cabe ao ser paso por esta localidade están recollidos no ano 1255 cando foron vendidos ó abade de Oseira, un deles suponse que foi o de  D. Mendo do que falan os documentos medieváis da granxa Císter de Vales.

"Por aquí pasa o Picarrexo afluente do río Cabe, o lexendario río Chalibe no que os romanos temperaron as súas armas."

 

[gallery title="" width="IMAGE_THUMB_WIDTH" height="IMAGE_THUMB_HEIGHT" columns="2"]


[gallery_item title="Iglesia desde el  aire" src="/images/fotosaldeas/Veiga/veiga (2).jpg" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[gallery_item title="Granxa Robles dende o Ar" src="/images/fotosaldeas/Veiga/veiga (5).jpg" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[/gallery] 

 [gallery title="" width="IMAGE_THUMB_WIDTH" height="IMAGE_THUMB_HEIGHT" columns="3"]


[gallery_item title="Vista Aérea" src="/images/fotosaldeas/Veiga/veiga (1).jpg" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]


[gallery_item title="vista aérea" src="/images/fotosaldeas/Veiga/veiga (3).jpg" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[gallery_item title="vista aérea" src="/images/fotosaldeas/Veiga/veiga (6).jpg" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]
[/gallery] 

[gallery title="" width="IMAGE_THUMB_WIDTH" height="IMAGE_THUMB_HEIGHT" columns="2"]


[gallery_item title="vista  Propiedade  do Torres" src="/images/fotosaldeas/Veiga/casaruinas.jpg" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[gallery_item title="Finca Mari Luz" src="/images/fotosaldeas/Veiga/castineiros.jpg" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]

[/gallery] 

Enlace a Mapa de Google

Enlace catastro Marques da Ensenada onde puedes ampliar información. Realiza a pesquisa.

Bibliografía : Guía do Concello da Pobra do Brollón ano 2000.  Estudo cultural da asociación grupo local de desenvolvemento Río Lor

Webgrafía : Wikipedia

Outras aportacións: Dámaso López García

Fotos aéreas de JosÉ López, monitor de parapente

Documentación, Fotografía e Informática por Rocío Rguez

 

Vran en Galiza

libros
A CORDA DA SANTA COMPAÑA
INSTITUTO GALEGO DE ESTADISTICA