A+ A A-

TRADICIÓNSA HORTA GALEGAA MATANZAA SEITURAO PANO MELCASTAÑAS E COGUMELOSVIÑO E AUGARDENTEO LIÑOO XABÓN O FOXO DOS LOBOSO ENTROIDOAS FESTAS

A HORTA GALEGA
Esta páxina de tradicións recolle información necesaria para poder proporcionarse alimentos básicos que seguen a ser cultivados por xentes do rural, aínda que non na medida en que se fixo en décadas anteriores.

Leer  +
A HORTA

Versión 2005
O Liño
O fiado foi unha das principais ocupacións invisibles da muller que realizaba en  simultaneidade con outras tarefas da súa interminable xornada de traballo. Dese xeito a roca converteuse no símbolo do traballo feminino.
Leer Máis
MEL DE GALICIA
O mel..

O OUTONO

SOBRE O OUTONO

CASTAÑAS E COGUMELOS

SOBRE AS TRADICIÓNS

Os nosos antergos viviron neste mesmo lugar e exclusivamente del ao longo de deceas de séculos que nos levaron á consolidación dunha serie de rutinas para a producción de alimentos e de recursos constantes, básicos e fundamentais.

A produción dos recursos e a comida é parte das tradicións das aldeas galegas e das aldeas do mundo.

Cando non había diñeiro había terra e os seus froitos e os materiais que foron obtidos e elaborados por homes e mulleres traballadoras. Agora as persoas dispostas a seguir con eses hábitos están en declive debido, entre outras cousas, ao despoboamento rural da actual Galicia.

Os banners laterais enlazan a páxinas que recollen algunhas tradicións desta terra, tentan explicar de forma sinxela e dende un punto de vista contemporáneo algo delas e a súa evolución no tempo.

Galicia ten tradición de Samaín, de Meigas e Bruxas, de Santa Compaña, de Druídas, Menciñeiros e Curandeiros, de Castrexos Celtas e Oestrymnios. A evolución dos vellos hábitos é digno de estudo, explicar como se foron a herdar e a modificar, nos últimos anos, ata chegar a Galicia de hoxe, é tamén obxectivo da autora deste sitio Web

Habería que ter excesos por potenciar ó Medio Ambiente por fomentar a vida no rural baseando á sociedade nun perfecto equilibrio entre o home e o medio que habita.

Na vida nas cidades, téndense a esquecer os fundamentos que conformaron ós primeiros pobos.

Pronto morreremos os que coñecemos a vida natural e rural que por centos de anos foi transmitida e impregnado no noso ADN de galegos:

  • O sabor natural dos alimentos.
  • A relación con outras especies de animais que comparten conosco o Planeta e nos acompañan ao logo desta vida que nos toucou vivir en común .

"Unha tradición está formado polo espírito ancestral das crenzas e normas transmitidas xeracionalmente por cada cultura. O acatamento no presente deste conxunto , é chamado tradicionalismo."

Hai cousas que abolir de moitos tradicionalismos pero tamén moitas por conservar. Temos que Sementar Educación e Respeto ,  Fomentar o Traballo, dar  Apoio ao Esforzo. e alexarnos da xente de mal fondo.

O PAN

O PAN
...

O VIÑO

O AUGARDENTE

SOBRE A VENDIMA
A Seitura

Ao longo dun montóns de séculos sementáronse cebada, centeo e trigo,  despois da recollida das patacas e da vendima,  có arado, dous bois, vacas ou bestas.

Antes de que os abonos minerais chegaran  a ser unha maneira de aboar as terras tiñan que bouzalas. Coas aixadas os  terróns  amontoábanse para logo queimalos e esa cinza era o mineral que había.

Primeiro arábase có arado de ferro, cás vacas (1) para prepararala terra, logo agradábana  e arrastrábana con  carballos retorcidos .


Leer +

O XABÓN

O XABÓN

O Xabón das Aldeas Galegas

Normalmente faise no outono, cando as olas con grasas de animais sobrantes han de baleirarse  para a dos novos roxóns. Tamén é bo facelo no outono pola baixada das temperaturas, é máis rápido de facer polo frío


Leer +

A MATANZA

O ENTROIDO

Saber +

O ANTROIDO

Tagged under: tradiciones,
PROXECTO TERRA - MAPAS

PROXECTO TERRA

Considere Donar para contribuir al desarrollo y mantenimiento de esta Plataforma